Oppimisen asiantuntijat

Näiltä sivuilta löydät linkkejä ja lisätietoa erilaisita oppimista ja työssä toimimista edistävistä asiantuntijapalveluista ja apuvälineistä. Olemme kaikki erilaisia oppijoita!

CELIA- KIRJASTOSTA ÄÄNIKIRJOJA

Celia -kirjasto tuottaa esimerkiksi lukemisen haasteiden avuksi korkeakouluopiskelijoille ilmaisia äänikirjoja. Tarvitsemaansa kirjan voi tilata, näyttelijät lukevat kirjoja kolmen kuukauden toimitusajalla, jos sitä ei ole jo valmiina.

Tukilinja tarjoaa tukea työllistymiseen silloin, kun työntekijällä on rajoitteita omassa työkyvyssään. Tukilinjalta voi hakea myös avustusta apuvälineiden hankintaan.

 

KELA

Nuoren kuntoutusrahan Kela voi myöntää 16-19 -vuotiaalle nuorelle, jonka työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet. Tuen saaminen edellyttää, että nuori tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta.

7. luokkalaiset ja sitä vanhemmat voivat hakea Kelalta Apuvälineitä työhön ja opiskeluun

 

OPETUSTOIMI

Opetustoimen tehtävä on huolehtia peruskoulun opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet (PL 31§ 477/2003).