Järjestöjä

Järjestöjä

 

ADHD-liitto

Liiton tehtävänä on tukea, ohjata ja kuntouttaa eri ikäisiä henkilöitä, joilla on tarkkaavuus- ja/tai oppimisvaikeuksia, heidän perheitään ja tukiverkostoaan unohtamatta.

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä.

Autismi- ja Aspergerliitto

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Erilaisten oppijoiden liitto

Kattojärjestö erilaisille oppijoille. Alajärjestöjä ympäri Suomea.

Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO) 

HERO on aikuisten ja lasten rekisteröity yhdistys. Jäsenet ovat joko asiasta kiinnostuneita erilaisia oppijoita, joilla on lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia.