Empatia ja myötätunto - kuinka nämä näkyvät vuorovaikutuksessa?

empatia, myötätuntoKääntämällä englanniksi sanan "empatia" voi tarkentaa empatian tarkoittavan omaa tunnekokemusta toisen tunteista, taitoa asettua toisen asemaan. Psykologiassa empatia -sanan merkitystä on laajentunut tarkoittaamaan emotionaalisen reagoinnin lisäksi myös tietoista yritystä asettua toisen asemaan ajattelemalla toisen tilannetta. Empaattinen ihminen voi samaistua herkästi toisen tunnereaktioihin ja pyrkiä ymmärtämään toisen ihmisen käytöstä, näkökulmaa ja tunnereaktioita. Empatia -sanalla voidaan viitataan myös ilmeiden ja eleiden viestittämää pyrkimystä kuunnella ja auttaa toista suhtautumalla arvostavasti ja myönteisesti.

Empatia on kuitenkin parhaimmillaan vain onnistunut arvaus toisen kokemuksesta. Toisinaan arvaus voi mennä pieleen, jolloin asianosainen voi harmistua vääränlaisesta tulkinnasta ja kokea tulleensa väärinymmärretyksi. On tärkeää, että kuuntelija pysy avoimena korjaamaan ja tarkistamaan tarvittaessa omia käsityksiään asianosaisen kokemuksesta - tämä on aitoa kuuntelemista ja taitavaa vuorovaikuttamista.

Myötätunto voidaan määritellä moninaisesti. Eräs tulkinta on määritellä se kyvyksi tunnistaa toisen kärsimys empatian avulla. Myötätunto on onnistuessaan  toisen kärsimyksen havaitsemista ja halua toimia sen helpottamiseksi. Voitanee ajatella, että myötätunto saa toimimaan aktiivisesti toisen hyväksi tai toisen parasta ajatellen. Joskus hyvää tarkoittava voi kuitenkin erehtyä luulemaan, että tietää, mitä toinen tarvitsee, ja saattaa tehdä niin sanotun karhun palveluksen - tarkoittamattaan vaikeuttaa tilannetta.

Itse lisäisin myös, että myötätunnossa aktiivisen kuuntelun osuus on erittäin tärkeä oikean ymmärryksen rakentamisessa, jotta voidaa n tarkistaa toiminnan suunta ja toimia aktivisesti toisen kärsimyksen vähentämiseksi. Pelkkä herkkyys aistia toisen tunteita ei riitä. Kommunikointi ja toimivat vuorovaikutustaidot ovat erittäin oleellinen osa empatiaa ja vuorovaikutusta.

FB:ssa kiertää koskettava kuvaviesti Empatiasta, joka on toiminut tämän jutun kirvoittajana. Monet arvokkaat asiat jäävät kuitenkin fraaseiksi tai lauseiksi seinälle tulematta konkreettiseksi osaksi arkiymmärrystä. Oma aito kokemus on viimekädessä todellinen mittari sille, milloin olemme saaneet osaksemme ymmärrystä. Tästä syystä haluan haastaa juuri Sinut kertomaan, millaisissa tilanteissa olet kokenut empatiaa tai myötätuntoa vastaanottavana osapuolena? Mistä tekijöistä sinulle on muodostunut ymmärretyksi tulemisen kokemus?   Voit vastata tähän viestiin kirjutumalla jäseneksi Viisastentorille. 

 

Apua kirjautumiseen voit pyytää tarvittaessa osoitteesta info @ viisastentori.fi (ilman välejä)

Lisää uusi kommentti